Forside


 Nyttig informasjon


Hvilken varmepumpe er best for meg?

For å finne ut hvilken varmepumpe som passer best for deg, er det viktig å ta hensyn til din bolig og ditt behov for oppvarming.
Ved å ta en titt på siden som heter finn din løsning, vil du få en god pekepinn på hvilken varmepumpe du bør velge. Her kan du også lese mer om de ulike typer varmepumper som finnes på markedet.

Les mer »


Få hjelp fra fagfolk
Den endelige beslutningen om hvilken varmepumpe du skal velge, bør du ta sammen med fagfolk.
Fyll ut skjema hos oss og motta tilbud fra flere dyktige fagfolk.
Les mer »


Kjøpe varmepumpe? Unngå fallgruvene

Å kjøpe en varmepumpe er en god økonomisk investering. For å være sikker på at du gjør et godt valg, bør du unngå disse 5 fallgruvene.


 

Les mer »


Faktainformasjon om varmepumper
I dag har 500 000 boliger i Norge varmepumpe.
Les mer »


Trenger du Varmepumpe? Få tilbud på varmepumper fra en lokal varmepumpeleverandør. Gratis og enkelt. Prøv selv her.


Fyll ut skjema under - Sammenlign tilbud fra flere før du bestemmer deg. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende!

Hvilken varmepumpe er best for meg?

Litt om de ulike varmepumpene
Varmepumper henter varme fra våre omgivelser og sørger for å heve temperaturen på luften, slik at vi kan bruke denne varmen til å få lune og gode boliger.
I prinsippet fungerer alle varmepumper likt, men vi deler de ulike varmepumpene inn etter hvilken energikilde de henter varme fra.

Litt om luft/luft varmepumpe
Luft-til-luft varmepumper henter sin varme fra luften ute, altså uteluften. Den avgir varme ved at luften inne, inneluften, sirkulerer gjennom varmepumpens innedel. Varmepumpens innedel har filtre som samtidig renser luften for støv og partikler. 

Litt om luft/vann varmepumpe
Luft-til-vann varmepumper henter også varme fra uteluften, men avgir varme inne via en vannbårent radiator eller gulvvarme. Den store fordelen med et vannbårent distribusjonssystem, er en bedre fordeling av varmen – og dermed jevnere temperatur.

Litt om jordvarmepumpe
Jordvarmepumper utnytter solenergien som er lagret i bakken, og avgir denne varmen inne i boligen ved hjelp av et vannbårent distribusjonssystem. En slange, mellom 150 og 400 meter, graves ned på rundt en meters dybde.
Litt om grunnvannsvarmepumper
For å kunne installere grunnvannsvarmepumpe, forutsettes det at det finnes tilstrekkelige mengder grunnvann tilgjengelig. I et varmepumpesystem med grunnvann pumpes grunnvannet opp til en varmeveksler, og varmen hentes ut her.


Kilde: Om NOVAP
Økt anvendelse
Norsk Varmepumpeforening

Kilde: www.varmepumpeinfo.no og www.novap.no


Om oss
© 2010-2018 Leads AS - epost: post@leads.as
Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet.